นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์

     บริษัท สแกนเซ็ม แปซิฟิค จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก้ปัญหาต่างๆทางด้านเคมี

สอบถามเพิ่มเติม

Office

58/26 ซอย หมู่บ้านขจีนุช คลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

Phone: –
Email: scancempacific@gmail.com